Pride handlar om kamp

Den 11-12 augusti arrangerar vi Helsingborg Pride 2018. Festivalen tar en annorlunda form än tidigare, och vi vill berätta varför. Vår vision är en festival byggd på samverkan och gemenskap. Årets tema är kamp. Med årets tema vill vi fokusera på den globala priderörelsens långa och outtröttliga kamp som tog fart efter Stonewall-upproren i slutet av sextiotalet. En brukar säga att Priderörelsen startade 1969 när hbtq-personer på klubben Stonewall Inn i New York fick nog av polisens upprepade trakasserier. Gästerna på baren protesterade och det utbröt kravaller som kom att vara i flera dygn. Det var ur denna händelse som Pride föddes, som ett sätt att stå upp mot förtryck och öppet visa sig stolt som hbtq-person.

Vi vill genom årets tema hylla de som gått före oss i kampen för våra rättigheter och tillsammans blicka framåt för att skapa en stark och långsiktig organisering kring frågorna – och för att skapa ett stabilt hbtq-community i Helsingborg.

 

På många sätt har vi kommit långt sedan 1969, men förändringsarbete går inte i en rak linje genom historien. Det kan ses mer som vågor, som rör sig framåt, bakåt och växlar däremellan. Vi måste ständigt försvara de rättigheter aktivister före oss kämpat för – inte minst eftersom det finns fascistiska krafter som vill ta dem ifrån oss – idag är den kampen viktigare än på länge. Därför kommer festivalen se något annorlunda ut än förra året, det blir mer fokus på innehåll och möten än på yta. I år finns det därför ingen möjlighet för företag eller politiska partier att anmäla sig att gå i paraden i egna block. Istället välkomnar vi alla som vill demonstrera för HBTQ-personers rättigheter, lokalt och globalt, under gemensamma paroller.

 

Vi välkomnar att företag, organisationer och politiska partier arbetar med HBTQ-frågor. Allas kamp för ett öppet samhälle är viktig. Vi vill därför att kampen ska visas i mer än logotyper i en parad. Vi vill att kampen ska synas genom ställningstaganden, arrangemang, kunskap och förändring. Därför uppmanar vi alla företag och organisationer som vill delta i att skapa ett öppet samhälle för HBTQ-personer att göra det genom att verka för förändring hela året.

 

Vi välkomnar allierade som vill visa stöd och uppmanar er att arrangera egna evenemang kring detta, både under pride och resterande dagar på året. En kan HBTQ-certifiera sin verksamhet, införa könsneutrala toaletter, skriva motioner som för HBTQ-arbetet framåt i politiken och göra konkreta förändringar på arbetsplatser som underlättar vardagen för HBTQ-personer, för att nämna några exempel.

I år handlar Helsingborg Pride om medmänsklighet och kamp. Vi går enade i paraden för HBTQ-personers rättigheter, inte för marknadsföra vår enskilda verksamhet. Vi går tillsammans för att vi fått nog av begränsande normer och hot, hat och våld, för att vi vill se förändring och för att vi skapar den tillsammans.

 

Välkommen till Helsingborg Pride den 11-12 augusti – nu skapar vi tillsammans verklig förändring och gör plats för HBTQ-communityt i Helsingborg.

 

Arrangörsgruppen Helsingborg Pride

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *