Pride handlar om kamp

Den 11-12 augusti arrangerar vi Helsingborg Pride 2018. Festivalen tar en annorlunda form än tidigare, och vi vill berätta varför. Vår vision är en festival byggd på samverkan och gemenskap. Årets tema är kamp. Med årets tema vill vi fokusera på den globala priderörelsens långa och outtröttliga kamp som tog fart efter Stonewall-upproren i slutet […]