Doc Lounge

Doc Lounge

Kärlek finner inga gränser. Den existerar bortom tid och rum. Växer fritt med oss och våra medmänniskor. Därför ställer vi oss bakom Helsingborg Pride 2021.

  Föreningen ämnar att regelbundet visa dokumentärfilm samt i samband med visning placera filmerna i aktuella och intresseväckande sammanhang genom relevanta kringarrangemang. Kringarrangemang anpassas efter huvudfilmen och kan vara livemusik, gästtalare, öppna diskussioner etc Det är föreningens övertygelse att dokumentärfilmen är viktig och kraftfull. Dokumentärfilmen har kraften att informera, hjälpa och stärka människor, inte minst då den ses i en gemenskap. Föreningens mål är att attrahera en bred publik, skapa nya sätt att presentera film på samt vara en språngbräda för inspiration och diskussion. Doc Lounge strävar aktivt efter att minoritetsgrupper ska vara representerade i programsättningen, särskilt viktigt är det att lyfta fram representation av grupper som oftast inte får plats i mainstreammedia. På lokal nivå kommer föreningen möjliggöra för lokala filmare att få ett naturligt visningsfönster för sina filmer i samband med Doc Lounge.

Besök hemsida