Nowaste Logistics

Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett värderingsstyrt tredjepartslogistikföretag som aktivt arbetar med att implementera värdeorden: Passion, Nyskapande och Ansvar. Vi står starkt bakom en inkluderande företagskultur och en mångkulturell samt jämställd arbetsplats då vi aktivt arbetar med mångfaldhet i organisationen och tar stort avstånd till alla former av diskriminering. I vårt rekryteringsarbete öppnar vi upp för möjligheter att alla medarbetare oavsett bakgrund, utbildningsnivå, sexualitet eller etnicitet ska kunna växa inom företaget. 

Vi på Nowaste Logistics anser att det är en självklarhet att engagera sig i Helsingborg Pride och bidra till ett samhälle där alla människors lika värde är i fokus.

Besök hemsida