RFSL Rådgivningen Skåne

RFSL Rådgivningen Skåne

RFSL Rådgivningen Skåne** **är en idéburen organisation som arbetar med hälsofrämjande insatser för hbtqi-personer i Skåne. 

RFSL Rådgivningen Skåne startades 1987 och är idag en del av RFSL Kristianstad, RFSL Malmö och RFSL Helsingborg. Vår målgrupp är hbtqi-personer i Skåne och vi bedriver verksamhet inom många fält. Bland annat inom hiv-prevention, mötesplats för unga, terapeutiska och stödjande samtal, utbildning till yrkesverksamma i hbtqi-personers livsvillkor och kompetenshöjande insatser inom våldsprevention. 

RFSL verkar nationellt och lokalt för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter.  Alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur en väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt ska ha lika möjligheter att leva och verka.

RFSL Rådgivningen Skåne är medlemmar i Arbetsgivaralliansen och tillämpar kollektivavtalet för Ideella och Idéburna organisationer som alliansen ingått med Unionen, Vision och akademikerförbunden.

Besök hemsida