Wihlborgs

Wihlborgs

Inkludering är en självklarhet för oss. Att gemenskap är ett av våra värdeord är en tydlig symbol för detta. Vi värdesätter att människor har olika bakgrund och kompetenser och ser styrkan i att få ta del av olika perspektiv. Vi är dessutom övertygade om att mångfald bland våra medarbetare hjälper oss att förstå våra olika typer av kunder. Vår vardag och vårt arbetssätt genomsyras av dessa frågor i allt från hur vi ska rekrytera fördomsfritt, hur vi arbetar med hållbarhet som helhet, hur vi fattar beslut, vårt arbete med Great Place to Work (for all) vilka initiativ vi stöttar. Det är mötet mellan människor som skapar grogrund och plattform för en hållbar utveckling.

För oss är Pride en organisation som jobbar för samma mål som vi har dvs. ett inkluderande klimat där alla kan mötas och där man tar tillvara på allas styrkor.

Besök hemsida