Vår Värdegrund

Helsingborg Pride är ett intersektionellt och normkritiskt arrangemang för hbtq+ -personers rättigheter och utrymme i Helsingborg. Värdegrunden omfattar värderingar som alla verksamma inom Helsingborg Pride ska känna till och följa och som gäller alla externa aktörer som på olika sätt medverkar i arrangemanget. Följande fyra punkter är de byggstenar vi lutar oss mot.

KAMP!

Helsingborg Pride arbetar mot de strukturer som förtrycker och osynliggör hbtq+ -personer.
Kamp kan handla om att ta plats i staden, att ifrågasätta begränsande normer, skapa forum för samtal och sätta press på makthavare för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter. Det kan också vara att hylla de aktivister som gått före oss i kampen för våra rättigheter, och lyfta fram den aktivism som sker här och nu, både lokalt och globalt.

INNEHÅLL!  

Vi vill skapa ett Pride med innehåll som är relevant för oss i hbtq+- communityt i Helsingborg. Genom kultur, kunskap och möten vill vi skapa ett Pride som lyfter viktiga frågor, bidrar till nya insikter, inspirerar och ifrågasätter begränsande normer samtidigt som det tydligt tar ställning för att stärka hbtq-personers rättigheter. Vi vill hålla det enkelt, nära och tillgängligt. De arrangemang som är en del av Helsingborg Pride ska rikta sig till hbtq+ -identifierade och bidra till att synliggöra och stärka hbtq+ -personer.

SAMARBETE!

Vår vision är att Helsingborg Pride skapas gemensamt av personer, organisationer och aktörer i Helsingborg. Helsingborg Pride en del av en global rörelse där pridefiranden på olika sätt används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. Vi vill uppmuntra lokala aktörer att vara med och skapa Helsingborg Pride tillsammans med oss genom att bidra med egna arrangemang som breddar festivalens program.

GEMENSKAP!

Hbtq-communityt är mångfacetterat och rymmer många olika röster. Vår strävan är att utgöra en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ och göra sina röster hörda. Vi vill skapa arrangemang där vi kan mötas oberoende av vilka stadsdelar vi bor i, hur vår ekonomiska situation ser ut eller vilken funktionsuppsättning vi har. Alla våra arrangemang gratis och vi strävar efter tillgängliga arrangemang. Vi uppmanar alla våra samarbetspartners att se över tillgängligheten i sina lokaler för att alla ska ha möjlighet att delta.

Vilka är Helsingborg Pride?

Arrangörsgruppen för Helsingborg Pride består av medlemmar ur RFSL Helsingborg och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. Arrangörsgruppens syfte är att samordna arrangemanget, som byggs tillsammans med fler frivilliga, aktivister och eldsjälar.


Kontakta oss
hej@helsingborgpride.se